Inloggning för arbetsgruppen> Glömt lösenordet?
> Glömt användarnamnet?Svenska datatermgruppens
sekretariat sköts av


Sveriges nationella centrum för terminologi och fackspråk

Arbetet stöds av


Visning

Förkortning 154:SAN Storage Area Network lagringsnät; delnät i lokala datornät där stora hårddiskar via växlar är förbundna sinsemellan och med servrarna, oftast via s.k. fibre channel-teknik; används vanligen när man har höga krav på snabb åtkomst till stora databaser