Inloggning för arbetsgruppen







> Glömt lösenordet?
> Glömt användarnamnet?



Svenska datatermgruppens
sekretariat sköts av


Sveriges nationella centrum för terminologi och fackspråk

Arbetet stöds av


Visning

Ordlisteartikel 72:


kontantkort
smartkort som kan laddas med digitala pengar, som minskar när kortet används vid köp

Använd kontantkort i stället för eng. cash card.

Kommentar
Elektronisk plånbok förekommer också som benämning för detta begrepp, men vi förordar kontantkort eftersom det är kortare och mer beskrivande. Vi avråder också från benämningen cash-kort.