Inloggning för arbetsgruppen







> Glömt lösenordet?
> Glömt användarnamnet?



Svenska datatermgruppens
sekretariat sköts av


Sveriges nationella centrum för terminologi och fackspråk

Arbetet stöds av


Visning

Ordlisteartikel 186:


åsidosätta, förbigå, undertrycka
tillfälligt ersätta ett förinställt värde utan att värdet ändras permanent

Använd åsidosätta, förbigå eller undertrycka för eng. override i denna betydelse.