Inloggning för arbetsgruppen> Glömt lösenordet?
> Glömt användarnamnet?Svenska datatermgruppens
sekretariat sköts av


Sveriges nationella centrum för terminologi och fackspråk

Arbetet stöds av


Spegling (kopiering)

Vi har fått förfrågningar om huruvida det är tillåtet att spegla – dvs. göra kopior av – våra webbsidor. Detta är våra regler.

Spegling av Svenska datatermgruppens webbsidor får göras i ett intranät (t.ex. inom en organisation) under följande förutsättningar:

  • Speglingen ska vara motiverad – t.ex. av att merparten av användarna i intranätet har svårt att nå Svenska datatermgruppens webbplats direkt på grund av säkerhets- eller nätkapacitetshinder.
  • En ansvarig persons namn och e-postadress anmäls till kontakt (a) datatermgruppen.se.
  • Det ska tydligt framgå på de kopierade sidorna att de är kopior.
  • Den ansvarige ser till att sidorna hålls aktuella genom att göra nya kopior när vi meddelar att sidor på vår webbplats ändrats.
  • Den ansvarige tar bort kopiorna och meddelar oss då speglingen upphör.