Inloggning för arbetsgruppen> Glömt lösenordet?
> Glömt användarnamnet?Svenska datatermgruppens
sekretariat sköts av


Sveriges nationella centrum för terminologi och fackspråk

Arbetet stöds av


Om Datatermgruppen

Svenska datatermgruppen är en brett sammansatt grupp med företrädare för bl.a. språkvården, dagspressen, etermedier, högskolor, branschpressen och företag inom databranschen. Som samordnare fungerar Terminologicentrum TNC.

Följande organisationer och företag är företrädda i Datatermgruppen:

AAC Global Logica Sverige
Apple Computer AB Microsoft AB
Centralen för Teknisk Terminologi (TSK) Ordlek
Chalmers Tekniska Högskola Sics
Dagens Nyheter Språkrådet

Statistiska centralbyrån (SCB)
Informationstekniska standardiseringen (ITS) Sun Microsystems AB
International Data Group (IDG) Svenska Akademien
Irbis Konsult AB Svenska Dagbladet
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Svenska språkbyrån i Finland
Lionbridge Sweden Sveriges Radio
LocalEyes Sverige AB Terminologicentrum TNC

Datatermgruppen ger rekommendationer om aktuella datatermer – vilket uttryck som bör användas, hur de stavas och böjs och vad de står för. Det gäller i första hand sådana termer som används av många människor – inte bara av specialister – och i synnerhet där det saknas ett etablerat bruk. I andra hand kan vi också ta upp termer som är mer tekniska eller redan etablerade, men som många ändå är osäkra om. Gruppens arbete inleddes i maj 1996.

Rekommendationerna presenteras på webbsidor på Internet och uppdateras fortlöpande.