Inloggning för arbetsgruppen> Glömt lösenordet?
> Glömt användarnamnet?Svenska datatermgruppens
sekretariat sköts av


Sveriges nationella centrum för terminologi och fackspråk

Arbetet stöds av


Länkar, eftertryck etc.
Länkar från andra webbsidor till gruppens och eftertryck på papper (med källangivelse) uppmuntras!

För spegling (dvs. att publicera kopior av materialet på webben eller i ett intranät) finns särskilda regler.

© Svenska datatermgruppen äger upphovsrätten till materialet på gruppens webbsidor.