Inloggning för arbetsgruppen> Glömt lösenordet?
> Glömt användarnamnet?Svenska datatermgruppens
sekretariat sköts av


Sveriges nationella centrum för terminologi och fackspråk

Arbetet stöds av


Utländska källor - elektroniska
Visa # 
  Link   Computer dictionary online
Innehåller i stort sett samma material som Foldoc nedan, fast med annorlunda presentation. Vänder sig till allmänheten, i synnerhet utbildningssektorn.
  Link   Foldoc: free on-line dictionary of computing
Brittisk, allmänt inriktad. Har utförliga förklaringar och gott om länkar vidare. Relativt reklamfri och snabb.
  Link   ITU Terminology database (TERMITE/WEB)
ITU = International Telecommunication Union, med säte i Genève. Inriktat på data- och telekommunikationstermer. Förutom engelska även franska, spanska, och ryska och ofta med definition på respektive språk.
  Link   Tietotekniikan termitalkoot
Finska datatermgruppens välmatade webbplats (450 termposter maj 2010) med språken engelska och finska administreras av Terminologicentralen TSK, i Helsingfors. Observera sökrutan längst till höger i formuläret.
  Link   Webopedia
Amerikansk, allmänt inriktad. Utförliga förklaringar och länkningar, precis som Foldoc, men med betydligt mer reklam.
  Link   Whatis.com
Amerikansk, allmänt inriktad, grundliga förklaringar. Vid sidan av termsökning är det även möjligt att bläddra i deras material alfabetiskt eller systematiskt efter delområden inom IT. Något av portal för IT-folk med jobbsökning, litteratur, kurser mm. Mycket matnyttig för begreppsförståelse, men tyvärr reklamtung.
  Link   World wide web acronym and abbreviation server
Irländsk databas specialiserad på förkortningar. Över 18 000 uppslagsord, inte bara inom IT, uttyds.