Inloggning för arbetsgruppen> Glömt lösenordet?
> Glömt användarnamnet?Svenska datatermgruppens
sekretariat sköts av


Sveriges nationella centrum för terminologi och fackspråk

Arbetet stöds av


Svenska källor – tryckta
Visa # 
  Link   Dataordboken: informationsteknik – ordlista (1989). 3. utg. SIS – Standardiseringskommissionen i Sverige. (SS 01 16 01).
Gammal men fortfarande nyttig som en grundläggande engelsk-svensk ordbok med varje term regelrätt definierad. Men så har den också samtidigt varit en svensk standard (SS), dock upphävd sedan 2001-09-28.
  Link   Dictionary of computing/information technology (1989). Esselte ordbok.
Åldern är densamma som för SIS dataordbok, men den står sig som den mest omfattande engelsk-svensk-engelska (Observera: även till engelska) dataordboken räknat i antal uppslagsord, ca 5 000. Den har dessutom exempel på fraser så att man kan se hur den aktuella termen används i engelskan. Kan vara slutsåld i bokhandeln.
  Link   Thorell, J. (2006). Paginas IT-ordbok. Pagina.
Kommentar: Ca 5 200 termer på engelska och svenska med koncisa förklaringar. Webbversion av boken finns här.
  Link   Terminologi för informationssäkerhet. (2007). 3. utg. SIS förlag. (SIS Hb 550).
Systematiskt ordnad redovisning av ca 500 begrepp med definitioner. Varje delområde inleds med en allmän introduktion. Ett gemensamt alfabetiskt register över engelska och svenska termer avslutar.