Inloggning för arbetsgruppen> Glömt lösenordet?
> Glömt användarnamnet?Svenska datatermgruppens
sekretariat sköts av


Sveriges nationella centrum för terminologi och fackspråk

Arbetet stöds av


Svenska källor – elektroniska
Visa # 
  Link   Computer Swedens språkwebb
Länken leder till en startsida med bakgrundsinformation. Man kan även komma direkt till tidningens ordlista, som innehåller både svenska översättningar och utförliga förklaringar. Bra hjälp med de allra senaste uttrycken. Dessutom ger avdelningen ”Språklänkar” tips om både ordlistor och språkorgan.
  Link   IT-ordboken: PC för Allas interaktiva dataordbok
Samma material som i Paginas IT-ordbok.
  Link   Microsoft Language Portal - Online Terminology and Glossary Search
Möjliggör sökning på termer i all översatt produktdokumentation. Här tillhandahålls även forum för terminologidiskussioner på resp. språk.
  Link   Mobiltelefoner – ordlista
Nokia har här lagt upp en liten engelsk-svensk ordlista där grundläggande mobiltelefontermer förklaras på svenska. Ordlistan kan ses som ett svenskt komplement till ITU Terminology database nedan.
  Link   Paginas IT-ordbok
Elektronisk, dagsaktuell version av Thorell, J., Paginas IT-ordbok, se vidare under tryckta källor.