Inloggning för arbetsgruppen> Glömt lösenordet?
> Glömt användarnamnet?Svenska datatermgruppens
sekretariat sköts av


Sveriges nationella centrum för terminologi och fackspråk

Arbetet stöds av
Namn Befattning Telefon
Svenska datatermgruppen 08-446 66 00
Peter Svanberg Terminologicentrum TNC 08-446 66 15
Ola Karlsson Språkrådet 08-442 42 04